Ρωγμές στην πλάκα σκυροδέματος - Κεντρική Εικόνα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

VIEWS

20923

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μέσος όρος 2/5
Βαθμολογία: 
2
Average: 2 (1 vote)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

Ρωγμές στην πλάκα σκυροδέματος


Οι ρωγμές σε πλάκα σκυροδέματος είναι δυνατόν να προκληθούν από διάφορες αιτίες όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις η ρωγμή ή οι ρωγμές αυτές τέμνουν εγκάρσια την πλάκα και προκαλούν ζημιές, τόσο σε αυτήν όσο και στα υποστρώματά της από σοβά και χρώμα.Η διαρροή υγρασίας δια μέσω της ρωγμής είναι πολύ πιθανόν να διαβρώσει το σιδηρό οπλισμό της πλάκας, να γίνει δίοδος για ατμοσφαιρικούς ή βιομηχανικούς ρύπους που προκαλούν την ενανθράκωση και αποσάθρωσή της. Η σοβατισμένη και βαμμένη (πιθανότατα με λευκό χρώμα) επιφάνεια (ταβάνι) στην κάτω επιφάνεια της πλάκας παρουσιάζει τότε απορρόφηση υγρασίας και επακόλουθη αποσάθρωση με χαρακτηριστικό χρώμα (κοκκινωπό ή ώχρα) που προέρχεται από το διαβρωμένο σιδηρό οπλισμό.

Αν εντοπίσουμε τέτοιο πρόβλημα οι κινήσεις που πρέπει να κάνουμε είναι οι ακόλουθες: Ελέγχουμε την πλάκα σκυροδέματος στο πάνω μέρος της για να εντοπίσουμε την πιθανή ρηγμάτωσή της. Αν πάνω στην πλάκα υπάρχει τοποθετημένη στρώση τσιμεντοκονίας, ίσως κριθεί απαραίτητο να αφαιρέσουμε την τσιμεντοκονία και να επανατοποθετήσουμε νέα. Αν υπάρχει επιπλέον επένδυση με πλακίδια ή κάποιο άλλο υλικό, ιδανικά αφαιρούμε και επανατοποθετούμε την επένδυση αφού αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε όλο το εύρος του.Αν αυτό δεν είναι δυνατόν φροντίζουμε τουλάχιστον να αδιαβροχοποιήσουμε την επένδυση αφού πρώτα αφήσουμε αρκετό χρόνο για να εξατμισθεί η υγρασία που έχει εγκλωβισθεί στην πλάκα ή τα υποστρώματά της (Η θερμή περίοδος του έτους είναι ιδανική για τέτοιες εργασίες).

Καθαρίζουμε και απομακρύνουμε τα σαθρά σημεία από την πλάκα και τη ρωγμή που θα εντοπίσουμε. Ανοίγουμε ελαφρά με κατσαβίδι ή άλλο εργαλείο (στενή σπάτουλα) τη ρωγμή σε όλο της το μήκος. Στη συνέχεια, επισκεπτόμαστε το κάτω μέρος της πλάκας σκυροδέματος (συνήθως ταβάνι του κάτω από αυτήν ορόφου). Απομακρύνουμε τον αποσαθρωμένο ή κουφωμένο σοβά από την επιφάνειά της, μέχρι η πλάκα σκυροδέματος να γίνει ορατή. (Εντοπίζουμε τα σημεία που ο σοβάς έχει κουφώσει χτυπώντας τον ελαφρά.Ο ήχος του κουφωμένου σοβά είναι διαφοετικός σε σχέση με συμπαγή επιφάνεια σοβα χωρίς ζημιά).

Εντοπίζουμε σε αυτή τη ρωγμή ή τις ρωγμές που έχουν μεταφέρει την υγρασία από πάνω προς τα κάτω και αφού καθαρίσουμε, απομακρύνουμε τα σαθρά σημεία και ανοίξουμε ελαφρά τη ρωγμή, σφραγίζουμε σε όλο το μήκος της με τον εποξειδικό στόκο D-38  της DUROSTICK. Επανερχόμαστε στο πάνω μέρος της πλάκας και εγχέουμε στη ρωγμή, έως κορεσμού την υγρή ενέσιμη εποξειδική ρητίνη D-33  της DUROSTICK.

Στη συνέχεια και αφού η εποξειδική ρητίνη έχει στερεοποιηθεί, στεγανοποιούμε την επιφάνεια με το ελαστομερές στεγανωτικό DS-220. Στην περίπτωση που πρόκειται να τοποθετηθεί εκ νέου επένδυση πάνω από τη στεγανοποιητική στρώση, τότε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε κάποιο τσιμεντοειδές στεγανωτικό, όπως τα  ΗΥDROSTOP FLOOR , D-1 , WATERTANK ή HYDROSTOP ROOF , HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ . Τέλος, επισκεπτόμαστε και πάλι την κάτω επιφάνεια της πλάκας και προχωρούμε στο επανασοβάτισμά της ιδανικά με το εύκαμπτο επισκευαστικό κονίαμα MEGAFIX . Αφού το υλικό έχει στεγνώσει καλά, ασταρώνουμε με AQUAFIX και βάφουμε την επιφάνεια με το αντιμουχλικό χρώμα ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ  ή με το χρώμα σε πούδρα POWDER COLOR χωρίς αστάρωμα.

 Μακροατέλειες


Εάν υπάρχουν τέτοιου είδους ατέλειες, τότε το σκυρόδεμα έχει μικρή αντοχή, η οποία είναι πολύ πιθανόν να επιδεινωθεί ραγδαία λόγω της εύκολης εισχώρησης νερού και άλλων χημικών ουσιών στη μάζα του.
Αναμφίβολα η κτιριακή δομή θα απαιτήσει επισκευές μέσα σε λίγα χρόνια από την κατασκευή της.Οι αιτίες για την παρουσία των ατελειών θα πρέπει να εντοπισθούν και να αποκατασταθούν πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη ενέργεια προστασίας της κατασκευής. Συχνά, η στεγανοποίηση των πλακών σκυροδέματος πραγματοποιείται επιφανειακά και αποτυγχάνει να δώσει το επιθυμητό όφελος, διότι το ελαττωματικό σκυρόδεμα κάτω από αυτό το στρώμα στεγανοποίησης δεν έχει υποστεί την κατάλληλη προεργασία  αποκατάστασης  των ατελειών  (σφράγισης – σταθεροποίησης υποστρώματος), που προϋπήρχαν εντός της πλάκας σκυροδέματος.Οι κύριες αιτίες αυτών των ελαττωμάτων είναι γενικά λόγω ανεπάρκειας στο σχεδιασμό ή και στις πρακτικές κατασκευής.

 Μικροατέλειες


Αυτές οι ατέλειες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι. Είναι συνήθως πολύ λεπτά κενά που προκαλούνται από μεγάλους τριχοειδείς πόρους που προκύπτουν από τη χρήση χαμηλής αντοχής σκυροδέματος με υψηλή αναλογία νερού προς τσιμέντο.Μπορεί επίσης να προκύψουν λόγω προσθήκης περίσσειας νερού (υψηλή αναλογία νερού προς τσιμέντο) του σκυροδέματος. Τριχοειδείς ρωγμές υπάρχουν γενικά στο σκυρόδεμα και η παρουσία τους μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Δεν αποτελούν σοβαρή απειλή για φθορά και υποβάθμιση των αντοχών του σκυροδέματος αρχικά, δεδομένου ότι κατά κανόνα είναι επιφανειακές και επίσης είναι ασυνεχείς.

Με την πάροδο του χρόνου όμως και λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, όπως επίσης και αλλαγές στις συνθήκες φόρτωσης (εναπόθεσης βαρών στα φέροντα δομικά στοιχεία), αυξάνουν σε βάθος, μήκος και πλάτος και συνδυάζονται με άλλες λεπτές ρωγμές, δημιουργώντας συνεχή δίοδο για την υγρασία, χλωριούχα, θειικά και άλλα χημικά από το περιβάλλον, τα οποία εισέρχονται και εκκινούν τη διάβρωση του χάλυβα στο σκυρόδεμα, έχοντας παράλληλα και άλλες επιβλαβείς αντιδράσεις.

 

Σχόλια

Εγραφείτε ώστε να αφήσετε το σχόλιο σας.