Η εμπειρία έχει δείξει ότι η λύση κάθε προβλήματος, ανεξάρτητα από το είδος ή τη φύση του, εξαρτάται εν πολλοίς από τον εντοπισμό κατ’ αρχήν και τη σωστή και σε βάθος κατανόησή του στη συνέχεια. Σε περίπτωση που αναζητούμε τη βοήθεια κάποιου για να μας προτείνει λύση, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να περιγράψουμε με ακρίβεια και με κατανοητό τρόπο το πρόβλημα. Τι συμβαίνει όμως όταν στην προσπάθειά μας αυτή, μην έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και γνώση, δεν είμαστε σε θέση να το πράξουμε ικανοποιητικά;

Αναγνωρίζοντας την αδυναμία πολλών από εμάς να είμαστε ακριβείς στην εξακρίβωση κατ’ αρχήν και στην περιγραφή στη συνέχεια των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μία κατοικία ή ένας οικοδομημένος χώρος γενικότερα, σκεφθήκαμε να δώσουμε στα πιο συνηθισμένα από αυτά μία ‘πραγματική’ εικόνα και όνομα και στο χρήστη αυτού του οδηγού ένα εργαλείο εντοπισμού, περιγραφής και επικοινωνίας των προβλημάτων  του σπιτιού του.

Μια εικόνα άλλωστε ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις! Έτσι δε λέμε;

Ενότητες