Όροι Χρήσης της Διαδικτυακής Κοινότητας ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ (www.yparxeilysi.gr)

Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή κοινότητα με το όνομα ‘ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ’. (www.yparxeilysi.gr) εφεξής ‘ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ’ για λόγους συντομίας. Όπως συμβαίνει σε κάθε κοινότητα ανθρώπων στον πραγματικό κόσμο, η εύρυθμη λειτουργία της διασφαλίζεται μέσα από κοινά αποδεκτές πρακτικές, συμπεριφορές, όρους και κανόνες που καθορίζουν,μεταξύ άλλων, την ομαλή αλληλεπίδραση των μελών, διαχειριστώνκαι επισκεπτών της, σε όλα τα επίπεδα και την προστασία όλων από κακόβουλες ενέργειες. Η διαχειρίστρια της ‘ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ’ (www.yparxeilysi.gr) – η εταιρία  DUROSTICKABEE, εφεξής ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ’, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης όποτε και όταν αυτή κρίνει θεμιτό και σκόπιμο. Τα μέλη της ‘ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ’ οφείλουν, με δική τους πρωτοβουλία, να ενημερώνονται για τις οποιεσδήποτε αλλαγές. Εφόσον συνεχίζουν να παραμένουν και να δραστηριοποιούνται εντός της ‘ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ’, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους όρους χρήσης που έχουν τροποποιηθεί. Αν οποιοσδήποτε δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης, οι οποίοι κάθε στιγμή ισχύουν στην ‘ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ’, τότε, αυτός οφείλει να απέχει από την όποια δραστηριοποίησή του σε αυτή.

ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ

Οι προερχόμενες από την DUROSTICK ΑΒΕΕ τεχνικές οδηγίες εφαρμογής και χρήσης των προϊόντων που θα βρείτε στην ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ, παρέχονται στη βάση της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και έρευνας της DUROSTICK ΑΒΕΕ (η εταιρία που έχει δημιουργήσει την ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ), για καθένα από τα προϊόντα ξεχωριστά, αλλά και πιθανούς συνδυασμούς τους, όσον αφορά στη σωστή επιλογή, εφαρμογή και καλή λειτουργία τους, μετά από αυτή. Η DUROSTICK ΑΒΕΕ δεν εγγυάται και άρα δεν φέρει καμία ευθύνη για το μέρος του περιεχομένου  της ιστοσελίδας ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ (και ιδίως για τις παρατηρήσεις, επισημάνσεις, τεχνικές προτάσεις και τυχόν υποδείξεις) που προέρχεται από τα μέλη, τους χρήστες και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας και όχι από την ίδια την DUROSTICK ΑΒΕΕ. Οι προερχόμενες από την DUROSTICK ΑΒΕΕ λύσεις και προτάσεις με προϊόντα DUROSTICK που περιλαμβάνονται στην ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ είναι ενδεικτικές και θα πρέπει, με ευθύνη αυτού που τις υιοθετεί, να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και παραμέτρους που αφορούν κάθε πραγματικό πρόβλημα ξεχωριστά. Η DUROSTICK ΑΒΕΕ –ως Παραγωγός των προϊόντων DUROSTICK-είναι σε θέση να εγγυηθεί και εγγυάται απόλυτα για την ποιότητα των προϊόντων της, τα οποία άλλωστε φέρουν όλες τις απαιτούμενες από την ελληνική & ευρωπαϊκή νομοθεσία πιστοποιήσεις.

Εξαιτίας όμως του γεγονότος ότι η DUROSTICK δεν είναι σε θέση να ελέγξει παραμέτρους που είναι έξω από τη σφαίρα της δικής της ευθύνης, όπως επί παραδείγματι (ενδεικτικά):

  • Συνθήκες αποθήκευσης προϊόντος (θερμοκρασία, υγρασία κλπ.),
  • Συνθήκες κατά την Εφαρμογή του προϊόντος και μετά από αυτή, μέχρι την ωρίμανση των υλικών (θερμοκρασία, υγρασία, άνεμος κ.λπ.),
  • Κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος,
  • Ορθή και πλήρης τήρηση των διαδικασιών σωστής εφαρμογής του κάθε προϊόντος,
  • Καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση,
  • Ειδικές παράμετροι που τυχόν συντρέχουν στο εκάστοτε πρόβλημα,
  • Ικανότητα και δεξιοτεχνία του εφαρμοστή της λύσης,

H  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ δεν δύναται να εγγυηθεί και δεν εγγυάται για το ικανοποιητικό τελικό αποτέλεσμα της εκάστοτε συγκεκριμένης εφαρμογής και δεν φέρει καμίας μορφής νομική ή άλλη ευθύνη τόσο έναντι του αγοραστή (ή μέλους ή επισκέπτη της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ) όσο και έναντι οιουδήποτε τρίτου. Ως σωστή και βέλτιστη πρακτική συνιστάται, αφενός μεν, η εκ των προτέρων δοκιμή του προϊόντος ή του συνδυασμού των προϊόντων σε μικρής κλίμακας εφαρμογή, ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητα και η σκοπιμότητα εφαρμογής συγκεκριμένων προϊόντων DUROSTICK σε συγκεκριμένο έργο, αφετέρου δε και η χρήση των προϊόντων σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που συνοδεύουν το κάθε προϊόν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τον τρόπο χρήσης του κάθε προϊόντος που επιλέγετε για την αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Αν έχετε την παραμικρή απορία ή αμφιβολία μη διστάσετε να επικοινωνήστε με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ της DUROSTICK ΑΒΕΕ στο 210 55 16 500 ή στο technical@durostick.gr.

Για τυχόν κειμενικές ή άλλου τύπου (φωτογραφικές, ηχητικές, κινηματογραφικές) αναφορές σε επιμέρους δημοσιεύσεις μελών στην ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ,  σε προϊόντα και λύσεις τρίτων, εκ μέρους των μελών της, η ιστοσελίδα ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ και η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ DUROSTICK ΑΒΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  1. Η εγγραφή μέλους στη διαδικτυακή κοινότητα ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικής ψηφιακής φόρμας, η οποία ως υποχρεωτικά πεδία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Όνομα Χρήστη, E-Mail, Συνθηματικό, Επιβεβαίωση Συνθηματικού, Ηλικία. Στη συνέχεια, στη σελίδα του προφίλ του κάθε μέλους υπάρχουν επιπλέον πεδία μη υποχρεωτικά ως προς τη συμπλήρωση τους όπως: Φύλλο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Επάγγελμα, Εκπαίδευση, Hobby κ.ά. Η ολοκλήρωση εγγραφής μέλους τεκμαίρει την ανάγνωση και αποδοχή των όρων χρήσης της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ από το εγγεγραμμένο μέλος. Το κάθε εγγεγραμμένο μέλος έχει τη δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων του ανά πάσα στιγμή, εκτός αυτού του ‘Ονόματος Χρήστη’ (Username). Η διαχείριση καθώς και προστασία των ‘Προσωπικών Δεδομένων’ των μελών και χρηστών της ιστοσελίδας ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ διέπεται τόσο από τους Όρους Χρήσης αυτού, όπως και από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ιδίως Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα).
  2. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ DUROSTICK ΑΒΕΕ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των ανωτέρω στοιχείων για τους σκοπούς της ανάλυσης των δεδομένων της αγοράς των εν λόγω προϊόντων και γενικότερα για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς και διατηρεί το δικαίωμα την στατιστική παρουσίαση, την καταγραφή των επιμέρους απόψεων και παρατηρήσεων αλλά και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται να τα διαβιβάζει σε οιονδήποτε συνεργάτη της ή και τρίτο, αφού αποτελούν αποκλειστική πνευματική της ιδιοκτησία.
  3. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ θελήσει να πάψει να έχει την ιδιότητα μέλους, θα πρέπει να το δηλώσει στη σχετική θέση στην ενότητα προφίλ μέλους. Μετά τη δήλωση αυτή, η ιδιότητα μέλους παύει να ισχύει και το συγκεκριμένο προφίλ διαγράφεται. Ωστόσο, οι δημοσιεύσεις άρθρων, φωτογραφιών, οπτικοακουστικού υλικού, DIYs και συμμετοχών σε Διαγωνισμούς της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ που έχουν προηγηθεί της διαγραφής, παραμένουν στη διακριτική ευχέρεια της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ως προς την παραμονή ή διαγραφή τους από την ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ή και όποιες άλλες χρήσεις προβλέπονται γι’ αυτές στους Όρους Χρήσης της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ (άρθρα, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, σχεδιαγράμματα, οπτικοακουστικό υλικό και οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό αρχείο), αποτελεί ‘Πνευματική Ιδιοκτησία’ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ της ιστοσελίδας ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ εταιρείας DUROSTICK ΑΒΕΕ και διέπεται από τις διατάξεις ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών διατάξεων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Πνευματικά δικαιώματα τρίτων υφίστανται στην περίπτωση –και μόνο- που υπάρχει σχετική αναφορά σε κάποιους από τους όρους χρήσης της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ. Η αντιγραφή, αποθήκευση, διανομή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, έκδοση, μεταφορά σε άλλη γλώσσα, απαγορεύεται ρητώς. Κατ’ εξαίρεση η εκφόρτωση (downloading) περιεχομένου από την ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ επιτρέπεται μόνο για αυστηρά προσωπική χρήση στον προσωπικό υπολογιστή του μέλους/επισκέπτη. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Τόσο οι επισκέπτες όσο και τα μέλη της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ οφείλουν να συμμορφώνονται με την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία που αφορά τις τηλεπικοινωνίες γενικότερα και το Internet ειδικότερα. Οι επισκέπτες και τα μέλη της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ οφείλουν να μην κάνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομη και καταχρηστική χρήση του συνόλου του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ. Κατά την επίσκεψη τους στην ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ θα πρέπει να έχουν κόσμια και ευγενική συμπεριφορά απέναντι στα μέλη, επισκέπτες και διαχείριση της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Αυτή δεν πρέπει καθ’ οιονδήποτε τρόπο να είναι προσβλητική, υποκινητική προς βίαιη συμπεριφορά, δεν πρέπει να είναι εχθρική, με πορνογραφικές αναφορές. Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση οποιασδήποτε μορφής (κείμενο, φωτογραφία, οπτικοακουστικό υλικό), πορνογραφικού, βίαιου και προσβλητικού υλικού. Απαγορεύεται η δημοσίευση ευαίσθητων προσωπικών ή οικονομικών δεδομένων που αφορούν τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά τη σωστή εμφάνιση και ομαλή λειτουργία και απόδοση της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ. Απειλές ή παρενοχλήσεις προς τρίτους απαγορεύονται αυστηρά και όποτε εντοπίζονται θα οδηγούν σε άμεση διαγραφή του μέλους που προχωρά σε τέτοιου είδους ενέργειες. Η πιθανή πρόκληση ζημιάς σε τρίτους εξαιτίας μη τήρησης των ανωτέρω καθώς και η μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ανήκει στη σφαίρα ευθύνης αυτού που την έχει προκαλέσει και καθ’ οιονδήποτε τρόπο όχι σε ευθύνη της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ η οποία, στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού, θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην συμβαίνουν τέτοιας φύσης περιστατικά. Η χρήση της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για επισκέπτες ή μέλη. Η χρήση ωστόσο της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ δια μέσω κινητής τηλεφωνίας υπόκειται στις  χρεώσεις του παρόχου του κάθε χρήστη (όπως π.χ.  είναι οι χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων ή ογκοχρέωση δεδομένων).

Η ανάρτηση στην ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ, για οποιονδήποτε σκοπό, κειμενικών, φωτογραφικών, ακουστικών και οπτικών προωθητικών μηνυμάτων που αφορούν συγκεκριμένες επώνυμες εταιρίες και προϊόντα απαγορεύεται ρητώς. Σε περίπτωση που μέλη της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ υποβάλουν σε αυτό περιεχόμενο που παραβαίνει τον παραπάνω περιορισμό, τότε είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ να μην δημοσιεύσει το περιεχόμενο αυτό. 

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ (FORUMS)

Η ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να επικοινωνούν και να συζητούν μεταξύ τους αλλά και με τους διαχειριστές της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ για συγκεκριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, σχετικά με το αντικείμενο της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ (κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, διακόσμηση, φροντίδα, καθαρισμός κτιρίων και υποδομών). Η επικοινωνία δια μέσω αυτής της οδού θα πρέπει να γίνεται με ευπρέπεια και διακριτικότητα έτσι ώστε να μη θίγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο κάθε εμπλεκόμενο ή παρατηρητή της συζήτησης και να συνάδει με την πολιτική επικοινωνίας της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ γενικότερα. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό τον τύπο επικοινωνίας δεν υιοθετούνται (απαραίτητα) από τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ. Αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις και δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις γι αυτούς που τις εκφέρουν. Ενδεχόμενη μη τήρηση των άνω αναφερθέντων όρων δίνει τη δυνατότητα στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ να αποκλείσει ένα ή περισσότερα μέλη από τη συζήτηση ή ακόμη και να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη συγκεκριμένη συζήτηση. Τα μέλη της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν με δική τους πρωτοβουλία θέματα προς συζήτηση και να καλούν άλλα μέλη της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ να συμμετέχουν σε αυτές τηρώντας πάντα τους όρους χρήσης που αφορούν τις συνομιλίες αυτού του τύπου, της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ.

ΟΜΑΔΕΣ (GROUPS)

Η ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να εντάσσονται σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (Groups), που έχουν δημιουργηθεί από τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ή με αίτημα τους να ζητούν έγκριση από τη διαχειρίστρια για τη δημιουργία ομάδας αποκλειστικά δικού τους ενδιαφέροντος. Η έγκριση είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ. Η κατάργηση ομάδων (Groups) τα μέλη των οποίων δεν τηρούν τους προβλεπόμενους όρους χρήσης της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ή δεν περιέχουν ικανό αριθμό μελών, ή παραμένουν ανενεργές για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από έξι μήνες), ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ. Η ανάρτηση DIYs (κείμενα, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό) σε DIYsτων Ομάδων (Groups), υπόκειται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ) διενεργεί διαγωνισμούς δια μέσω σχετικής ενότητας που υπάρχει στην ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή σε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  από την ιστοσελίδα www.yparxeilysi.gr , για να πάρουν μέρος θα πρέπει προηγουμένως να κάνουν εγγραφή ως μέλη στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με ‘υπογραφή’ μέσω FACEBOOK.

Οι όροι του κάθε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, η διάρκεια, τα βραβεία, ο τρόπος παραλαβής και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια αφορά συγκεκριμένο διαγωνισμό βρίσκονται δημοσιευμένοι στη σελίδα της, παράλληλα με την κοινοποίηση του διαγωνισμού. 

Οι συμμετοχές θα πρέπει να αποστέλλονται απαραίτητα και μόνο σε ψηφιακή μορφή, συμπληρώνοντας τα πεδία της συμμετοχής που θα βρουν στη σχετική σελίδα του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στην ιστοσελίδα www.yparxeilysi.gr  Η συμμετοχή στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ είναι εντελώς δωρεάν και δεν προϋποθέτει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την καταβολή κάποιου είδους αμοιβής στη ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή την αγορά προϊόντων της. Στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ μπορούν να συμμετέχουν οι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου. Οι υπάλληλοι, σύζυγοι και συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ εταιρίας DUROSTICK ABEE, εξαιρούνται της συμμετοχής στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.  

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, να ελαττώνει, να παρατείνει τη διάρκεια του ή και να τον καταργεί εντελώς. Δύναται επίσης να καταργεί, τροποποιεί, μεταβάλλει τα βραβεία του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για οποιονδήποτε λόγο με ανάρτηση των όποιων αλλαγών στη διεύθυνση http://www.yparxeilysi.gr χωρίς ανάγκη κατάθεσης νεότερου εγγράφου στο συμβολαιογραφικό γραφείο στο οποίο έχουν κατατεθεί οι αρχικοί όροι του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Οι όποιες μεταβολές, είναι απαραίτητα δεσμευτικές για τους συμμετέχοντες και καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ εταιρία λόγω των τροποποιήσεων.

Η ανάρτηση DIYs (κείμενα, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό) στις συμμετοχές του διαγωνισμού, υπόκειται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.

Σε περίπτωση που εμφανίζονται επώνυμες συσκευασίες προϊόντων σε φωτογραφίες που συμμετέχουν στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με διαφημιστικό στόχο ή σκοπό τότε η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τις αποκρύπτει ή ακόμη και να ακυρώνει τη συμμετοχή, κατά την κρίση της.

Οι συμμετοχές, πριν δημοσιευθούν, θα ελέγχονται ως προς την τήρηση των όρων συμμετοχής από τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ εταιρία και κατόπιν θα δημοσιεύονται στις σχετικές θέσεις συμμετοχών του συγκεκριμένου  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στην ιστοσελίδα www.yparxeilysi.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τις δουν και να τις ψηφίσουν. Σε περίπτωση απόρριψης της συμμετοχής, θα υπάρχει σχετική ενημέρωση του συμμετέχοντα με αποστολή e-mail. Δεκτές συμμετοχές θα γίνονται μέχρι τη λήξη του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πέραν της λήξης του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάθε υποβαλλόμενη συμμετοχή θεωρείται άκυρη.

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονόματα των νικητών και το συνολικό περιεχόμενο ή τμήμα αυτού, των βραβευθέντων συμμετοχών στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για διαφημιστικούς λόγους και λόγους προβολής, άμεσα ή μελλοντικά, όπως αυτή κρίνει σκόπιμο.

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει το περιεχόμενο των συμμετοχών στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, γενικότερα, για διαφημιστικούς λόγους και λόγους προβολής, (στο σύνολο τους ή αποσπασματικά),  όπως αυτή κρίνει σκόπιμο.

Αρχείο ολοκληρωμένων διαγωνισμών θα τηρείται στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας www.yparxeilysi.gr για όσο διάστημα επιθυμεί η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS)

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ δημιουργεί και αποστέλλει στα μέλη της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS) με χρονική συχνότητα που αυτή αποφασίζει και μεταβάλλει χωρίς καμία (υποχρεωτική) προειδοποίηση, κατά το δοκούν. Η θεματολογία των ενημερωτικών δελτίων είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ. Η παρουσίαση διαφημιστικών και προωθητικών μηνυμάτων για προϊόντα και λύσεις με προϊόντα είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ. Η λήψη ενημερωτικών δελτίων προς τα μέλη και φίλους της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ γίνεται εφόσον ζητηθεί από αυτούς. Αυτό γίνεται με αποστολή μέσω ειδικού πεδίου ‘NEWSLETTER’ της διεύθυνσης e-mail στην οποία θα αποστέλλεται το ενημερωτικό δελτίο. 

ΧΡΗΣΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΩΝ

Η χρήση περιεχομένου (κείμενα, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό) το οποίο έχει αναρτηθεί στο ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ από μέλη της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ αποτελεί περιουσία της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ και της ιδιοκτήτριας εταιρίας DUROSTICK ABBE που έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας για προωθητικούς λόγους και λόγους διαφήμισης, άμεσα και μελλοντικά, χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς απαραίτητη ενημέρωση του μέλους το οποίο έχει αναρτήσει το περιεχόμενο. Το κάθε μέλος το οποίο έχει αναρτήσει περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής και επιθυμεί να διαγραφεί από μέλος, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (δια μέσω της φόρμας επικοινωνίας) την απάλειψη του περιεχομένου που έχει αναρτήσει στην ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ είναι υποχρεωμένη να απαλείψει το περιεχόμενο σε εύλογο χρονικό διάστημα αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει το μέλος ότι το έχει πράξει. Τα πρώην μέλη οφείλουν να εξετάσουν από μόνα τους ότι αυτό έχει συμβεί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ δεν εγγυάται και άρα δεν φέρει καμία ευθύνη για το μέρος του περιεχομένου  της ιστοσελίδας ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ που προέρχεται από τα μέλη, τους χρήστες, τους επισκέπτες της ιστοσελίδαςκαι εν γένει τρίτους. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ δηλώνει ρητώς ότι για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της αμέλειας, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί στο μέλος, επισκέπτη ή τρίτο σχετιζόμενη με τη χρήση της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ.

Το περιεχόμενο της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ παρέχεται ως έχει, χωρίς κανενός είδους ρητές ή έμμεσες εγγυήσεις τις οποίες ρητά αρνείται η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ συμπεριλαμβανομένων εκείνων περί εμπορευμοσιμότητας ή καταλληλότητας.

Επίσης, η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ δεν εγγυάται την αδιάλειπτη συνέχεια ανάρτησης περιεχομένου χωρίς λάθη, ούτε και την έλλειψη κακόβουλων λογισμικών είτε δια μέσω του ιστότοπου της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ είτε κάποιου άλλου ιστότοπου ή εξυπηρετητή δια μέσω των οποίων ο χρήστης (μέλος ή επισκέπτης της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ), λαμβάνει το περιεχόμενο του.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ δεν αποτελεί άμεση ή έμμεση συμβουλή, παρακίνηση ή προτροπή για τη διενέργεια οιασδήποτε πράξης η οποία βρίσκεται στη σφαίρα αποκλειστικής ευθύνης και βούλησης του μέλους, του χρήστη,  του επισκέπτη ή του οιουδήποτε τρίτου. Η DUROSTICK ABBE ουδεμία ευθύνη φέρει.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ Η ΜΗ ΧΩΡΟΥΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες τρίτων στους οποίους παραπέμπει είτε διαμέσου δεσμών (links) είτε με διαφημιστικές αναρτήσεις είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δια μέσω της ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν από επίσκεψη στους δικτυακούς τόπους για τους οποίους υπάρχουν παραπομπές στην ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ανήκουν στην αποκλειστική ευθύνη των τόπων αυτών. Η παραπομπή σε δικτυακούς τόπους τρίτων γίνεται καθαρά για διευκόλυνση των μελών ή επισκεπτών της ιστοσελίδας ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ και δεν δημιουργεί κανενός είδους δέσμευση για οποιονδήποτε.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ρητά συνομολογείται με την παρούσα ότι αν ασκηθεί οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική κατά του δικτυακού τόπου ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ που απορρέει από παράβαση με υπαιτιότητα του μέλους ή επισκέπτη του δικτυακού τόπου ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετικά εγερθησόμενη διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το δικτυακό τόπο ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ σε περίπτωση που αυτός υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη δαπάνη. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις. Ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.