ΕΝΤΥΠΑ

Συνήθη προβλήματα

Εξακρίβωση και περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει
μια κατοικία ή ένας οικοδομημένος χώρος.