Μικροεπισκευές

Τα κατάλληλα υλικά για αποτελεσματικές λύσεις!

Ας ξεκινήσουμε ορίζοντας τι χαρακτηρίζουμε ως μικροζημιά στο χώρο ενός κτιρίου ή κατοικίας.Μικροζημιά είναι λοιπόν μία ζημιά περιορισμένη σε μία μικρή έκταση ή και βάθος.Συνήθως δεν επηρεάζει βλαπτικά τις γειτονικές της περιοχές, ιδιαίτερα αν αυτή επισκευάζεται σχετικά άμεσα και με τα κατάλληλα κάθε φορά υλικά.
Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που η μικροζημιά αφορά σε διαρροή ή σχετίζεται με διείσδυση υγρασίας. Στις περιπτώσεις αυτές θα  πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς είναι δυνατόν αυτή να επεκταθεί πολύ γρήγορα και αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα να προκαλέσει πολλαπλές βλάβες στο δομικό στοιχείο στο οποίο εντοπίζεται, αλλά και στα γειτονικά του. Μικροζημιές συμβαίνουν πολύ συχνά στην καθημερινότητα ενός κτιρίου.Η αποκατάστασή τους πρέπει να αποτελεί πάγια πρακτική στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησής του. Όπως συμβαίνει με κάθε ζημιά, αυτή έχει κάποια αιτία που την έχει προκαλέσει.Η αιτία πρέπει απαραίτητα να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται με προτεραιότητα πριν την επισκευή, που για χάρη της ενότητας αυτής, θα αποκαλούμε εφεξής ‘μικροεπισκευή’. Ανάλογα με το είδος του δομικού ή μη στοιχείου, το είδος της επιφάνειας, τη θέση στο κτίριο και άλλους παράγοντες, οι μικροζημιές μπορεί να ενταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες: