Λύσεις

Η επίλυση κάθε οικοδομικού προβλήματος συναρτάται άμεσα με το σημείο/περιοχή στο οποίο αυτό εντοπίζεται καθώς και τις συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός, κίνηση αέρα κ.ά.), που συνηθέστερα επικρατούν στην περιοχή. Η αναγνώριση και περιγραφή της ζημιάς μπορεί να γίνει ευκολότερα ακόμη και  από κάποιο μη ειδικό, με τη βοήθεια είτε σχηματικής αναπαράστασής της, είτε πραγματικής φωτογραφικής απεικόνισής της, ή και των δύο ανωτέρω.

Στην ενότητα των ‘ΛΥΣΕΩΝ’ έχουμε κάνει ακριβώς αυτό. Χρησιμοποιώντας τρισδιάστατες απεικονίσεις διαφόρων περιοχών του κτιρίου έχουμε ‘τοποθετήσει’ σε αυτές και αριθμήσει αντίστοιχα, τα προβλήματα ανά περιοχή/χώρο, οδηγώντας με ευθύ και άμεσο τρόπο σε επιμέρους ενότητες με λεκτική περιγραφή του συγκεκριμένου προβλήματος, των αιτίων που το έχουν προκαλέσει και των λύσεων που υπάρχουν στη διάθεση μας για την καλύτερη δυνατή επίλυση του, με αντοχή, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο και τη χρήση.  Πλοηγηθείτε στις ‘ΛΥΣΕΙΣ’, εντοπίστε το θέμα που σας αφορά, και οδηγηθείτε στη λύση που θα καλύψει τη δική σας ιδιαίτερη απαίτηση. Ταυτόχρονα μάθετε και εμπλουτίστε τις γνώσεις σας για θέματα επισκευών γενικότερα.