....είναι αλήθεια ότι πολλές φορές επισκευάζουμε ή  επιδιορθώνουμε κάποια μικρή ή μεγαλύτερη ζημιά στο σπίτι μας ή σε κάποιο άλλο κτίριο και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μικρότερο ή μεγαλύτερο,  παρατηρούμε επανεμφάνιση της ζημιάς στο ίδιο σημείο ή και σε κάποιο άλλο κοντινό του.


επισκεθέςΑυτό, τις περισσότερες φορές έχει σαν αποτέλεσμα να μας δημιουργεί αμφιβολίες, τόσο για τη σωστή κατανόηση του προβλήματος (ζημιάς), όσο και για τη μέθοδο και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάστασή του. Ο στόχος και σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να φέρει στο προσκήνιο το θέμα της επισκευής και της συντήρησης, να πληροφορήσει σωστά, να ενημερώσει σε βάθος και να βελτιώσει την αντίληψή μας για τα θέματα αυτά που λίγο ως πολύ απασχολούν την καθημερινότητα όλων μας.

Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό να εντοπίσουμε έγκαιρα το πρόβλημα και να κατανοήσουμε την ανάγκη για επισκευή ή συντήρηση, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε σε σωστό χρόνο τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε τη διατήρηση της καλής κατάστασης και εμπορικής αξίας του κτιρίου, την ασφάλεια και άνεση των ενοίκων του, ενώ αποφεύγουμε δαπάνες για αποκατάσταση μεγαλύτερων ζημιών που διαφορετικά θα προέκυπταν.Η χρήση συμβατικών και παραδοσιακών υλικών αλλά και μεθόδων επισκευής και αποκατάστασης ζημιών είναι η πλέον διαδεδομένη, δοκιμασμένη και αποδεκτή από το σύνολο του τεχνικού κόσμου.

Ωστόσο, η επιλογή και νέων καινοτόμων υλικών και μεθόδων που έρχονται να αντιμετωπίσουν με εξαιρετικό τρόπο χρόνια προβλήματα, παρέχει, κατά την άποψή μας, ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Η ανάγκη για ενημέρωση και πληροφόρηση για τέτοια υλικά, για την ύπαρξή τους κατ’ αρχήν και τη σωστή βάση οδηγιών και προδιαγραφών χρήσης τους, είναι χρήσιμη για όλους.   

Οι ζημιές που προκύπτουν στις κατοικίες και στα κτίρια είναι άμεσα συνδεδεμένες με την έκθεση των οικοδομικών στοιχείων στην υγρασία, τους ατμοσφαιρικούς και βιομηχανικούς ρύπους του περιβάλλοντος, στην αλατότητά του (παραθαλάσσιες περιοχές), σε δονήσεις, κραδασμούς και σεισμούς, σε έντονες συστολοδιαστολές λόγω απότομων θερμοκρασιακών μεταβολών.Είναι, επίσης, άμεσα συνδεδεμένες με αστοχίες, παραλείψεις και κακοτεχνίες κατά την κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση, με την επιλογή ακατάλληλων υλικών, αλλά και με την ελλιπή τακτική συντήρηση που επιβάλλεται να γίνεται ανά περίπτωση, βάσει συγκεκριμένου προγραμματισμού.Οι κατοικίες και τα κτίρια, μας παρέχουν ασφαλή καταφύγιο και άνεση για να ζούμε, να εργαζόμαστε και να δραστηριοποιούμαστε γενικότερα. Αποτελούν δε πολύτιμα περιουσιακά μας στοιχεία.Η ‘απόδοση’ που μία κατοικία έχει για τον ιδιοκτήτη της, είναι συνδεδεμένη -μεταξύ άλλων- με την ύπαρξή της στο χρόνο με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα.

Η διατήρηση και η αύξηση της ωφέλιμης ζωής ενός κτιρίου και η αποφυγή εμπορικής, τεχνικής ή αισθητικής υποβάθμισής του λόγω ζημιών και φθορών είναι τόσο σημαντική, ίσως σημαντικότερη από την ίδια την αρχική του κατασκευή.