Ποια είναι τα βασικά στάδια της θερμοστεγάνωσης ενός δώματος (ταράτσας) και ποια είναι η κατάλληλη εποχή για να γίνουν εργασίες θερμοστεγάνωσης;  - Κεντρική Εικόνα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

VIEWS

415

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μέσος όρος 0/5
Βαθμολογία: 
Καθόλου ψήφοι ακόμη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

Η θερμοστεγάνωση ενός δώματος προϋποθέτει κατ’ αρχήν τη επιλογή της μεθόδου (κλασική ή ανεστραμμένη μόνωση), το είδος και το πάχος του θερμομονωτικού υλικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, την εκτίμηση του κόστους της εφαρμογής, (υλικά & εργατικό κόστος), τους χρόνους εκκίνησης και αποπεράτωσης του έργου.

Η εκκίνηση των εργασιών για τη θερμοστεγάνωση ενός δώματος ξεκινά από την κατάλληλη προεργασία του υποστρώματός του. Φροντίζουμε αυτό να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από πάσης φύσεως σαθρά υλικά και σωστά διαβρεγμένο.

Στη συνέχεια διαστρώνουμε στο υπόστρωμα (σταδιακά) το συγκολλητικό υλικό και τοποθετούμε πάνω σε αυτό σταυρωτά τις θερμομονωτικές πλάκες, ώστε να καλύψουμε το σύνολο της επιφάνειας. Φροντίζουμε ώστε η συναρμογή των θερμομονωτικών πλακών να είναι - κατά το μέτρο του δυνατού - τέλεια.

Για τη βελτίωση των ιδιοτήτων πρόσφυσης των θερμομονωτικών πλακών τοποθετούμε με επάλειψη σε αυτές ειδικού ασταριού (με χαλαζιακά πρόσθετα).

Στο επόμενο στάδιο εφαρμόζουμε τσιμεντοκονία ρύσεων πάνω στην ασταρωμένη επιφάνεια και μετά δημιουργούμε - κατά μήκος - στη συμβολή οριζοντίων με κάθετες (τοιχία, τοιχοποιία, κοίλη επιφάνεια (10cm έκτασης από κάθε πλευρά) για την απομάκρυνση των νερών της βροχής από τα σημεία αυτά που είναι ευπαθή για πιθανή διείσδυση υδάτων.

Η επόμενη ενέργεια αφορά στη στεγάνωση της επιφάνειας με στεγανωτικό ελαστομερές τσιμεντοειδές κονίαμα το οποίο ενισχύουμε με εγκιβωτισμό σε αυτό υαλοπλέγματος (δίχτυ) ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που το επιθυμούμε, μετά το πέρας της θερμοστεγάνωσης, ή και μελλοντικά, χωρίς καμιά επιπλέον προεργασία έχουμε τη δυνατότητα να ‘συνεχίσουμε’ τοποθετώντας την επένδυση της επιλογής μας (κεραμικά πλακίδια, πέτρα, μάρμαρο, κ.ά.) επί της τελικής επιφάνειας της στεγανωτικής στρώσης.

Παρατήρηση: Φροντίζουμε πάντα να έχουμε σωστή απορροή των υδάτων (όμβρια ή άλλης προέλευσης), προς τις υδρορροές της ταράτσας οι οποίες πρέπει να μην είναι βουλωμένες. 

 Οι καταλληλότερες εποχές για τέλεση εργασιών θερμοστεγάνωσης της ταράτσας είναι αυτές τις άνοιξης και του φθινοπώρου, με την προϋπόθεση ότι έχουμε ελέγξει ότι δεν προβλέπεται να βρέξει κατά την διάρκεια των εργασιών (3-4 ημέρες).
Σε κάθε περίπτωση οι ιδανικές συνθήκες αφορούν, επίσης, το εύρος των θερμοκρασιών του περιβάλλοντος, οι οποίες θα πρέπει να είναι μεταξύ 5οC και 35οC.

Σχόλια

Εγραφείτε ώστε να αφήσετε το σχόλιο σας.