Η συντήρηση ενός κτιρίου ή κατοικίας είναι μία συνεχής διεργασία κατά την οποία οι φθορές και οι ζημιές που προκύπτουν παρατηρούνται, εντοπίζονται και ελέγχονται με μικρής κλίμακας επεμβάσεις. Επικεντρώνεται στη διατήρηση σε καλή κατάσταση των διαφορετικών δομικών στοιχείων του κτιρίου (τοίχοι, δάπεδα, κολώνες, κουφώματα κ.τλ.). Οι κατασκευές αντιδρούν στις κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζονται από τα φορτία, τα οποία φέρουν, και τη χρήση τους γενικότερα, συμπεριφέρονται ανάλογα με τον καλό ή κακό σχεδιασμό τους, με τα υλικά που τις συνθέτουν. Ένα κτίριο για να είναι πλήρως λειτουργικό σε όλη τη ζωή του, θα πρέπει απαραίτητα να δέχεται τη σωστή συντήρηση.

 

Τύποι συντήρησης κτιρίου

ΤΥΠΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καθημερινή

 • Καθαρισμός
 • Εξαερισμός
 • Υγιεινή

Περιστασιακή

 • Αποκατάσταση αποφράξεων ή διαρροών υδραυλικών εγκαταστάσεων και απορροών ύδατος
 • Μικροζημιές

Τακτική

 • Αντιμετώπιση ρωγμών
 • Αντιμετώπιση αποσαθρώσεων
 • Εξωτερική βαφή & αδιαβροχοποίηση
 • Στεγανοποίηση εξωτερικών επιφανειών
 • Σφράγιση ανοιγμάτων (κουφωμάτων)
 • Έλεγχος & αποκατάσταση στεγανοποίησης ταράτσας
 • Φροντίδα ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου

AΙΤΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κακοτεχνίες

 • Κακός σχεδιασμός
 • Ακατάλληλη ποιότητα υλικών
 • Κακή ποιότητα κατασκευής

Ζημιές (προκληθείσες από)

 • Κακή συντήρηση ή αμέλεια συντήρησης
 • Μη αποδεκτές προσθήκες και αλλαγές
 • Υπερφόρτωση • Σεισμός • Φωτιά
 • Άλλες φυσικές καταστροφές

Φθορές (προκληθείσες από)

 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. σε παραθαλάσσιες ή ορεινές περιοχές)
 • Ενανθράκωση στοιχείων σκυροδέματος ή σοβάδων
 • Προσβολή από χλωριούχες ή θειούχες ενώσεις
 • Διάβρωση • Διείσδυση υγρασίας

 Η επισκευή και αποκατάσταση είναι η πολύ σημαντική εκείνη δράση με την οποία αποκαθιστούμε τη ζημιά ή φθορά που έχει προκληθεί στο κτίριο εξαιτίας ελλιπούς συντήρησης. Οι επισκευές μπορούν να αποφευχθούν με την κατάλληλη, οργανωμένη σε τακτά διαστήματα και έγκαιρη συντήρηση του κτιρίου.

 

 

Η συντήρηση μίας κατοικίας ή ενός κτιρίου, γενικότερα, εξαρτάται από:

 • Το έτος κατασκευής του κτιρίου
 • Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του
 • Την ποιότητα κατασκευής– εφαρμογήςτων υλικών
 • Το είδος του κτιρίου (από σκυρόδεμα & τούβλο, πέτρα, πορομπετόν, τσιμεντοσανίδα, μέταλλο, ξύλο κ.ά.)
 • Τη συντήρηση (περιοδική) που έχει γίνει στην κατοικία στο παρελθόν

H ωφέλιμη ζωή ενός κτιρίου ή μίας κατοικίας εξαρτάται από:

 • Τη θέση του κτιρίου
 • Τον τύπο της κατασκευής
 • Τα υλικά κατασκευής
 • Τη χρήση του κτιρίου
 • Τη συντήρηση και επισκευή του κτιρίου

Ο στόχος της σωστής συντήρησης ενός κτιρίου ή κατοικίας αφορά: 

Τη δομική αντοχή και σταθερότητά του  (αντοχή σε φορτία, μηχανικές καταπονήσεις, σεισμούς κ.ά., δεδομένης της αρχικής σωστής σχεδίασης, επιλογής υλικών και κατασκευαστικής μεθόδου).

Την αδιαβροχοποίηση του εξωτερικού του μανδύα (Ένα καλά συντηρημένο κτίριο θα έχει αντιμετωπίσει σωστά τα θέματα αδιαβροχοποίησης του εξωτερικού του μανδύα, της απορροής των νερών της βροχής, τη στεγανοποίηση της στέγης ή ταράτσας του, των κάθετων όψεών του, της περιμέτρου του σε επίπεδο εδάφους).

Την αύξηση της (ωφέλιμης) διάρκειας ζωής του (Η συντήρηση ενός κτιρίου θα πρέπει να ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, βοηθώντας τη διατήρηση του κτιρίου σε καλή κατάσταση για όλη τη διάρκεια ζωής του).