Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές επισκευάζουμε ή  επιδιορθώνουμε κάποια μικρή ή μεγαλύτερη ζημιά στο σπίτι μας ή σε κάποιο άλλο κτίριο και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μικρότερο ή μεγαλύτερο,  παρατηρούμε επανεμφάνιση της στο ίδιο σημείο ή και σε κάποιο άλλο κοντινό του.

Αυτό, τις περισσότερες φορές έχει σαν αποτέλεσμα να μας δημιουργεί αμφιβολίες, τόσο για τη σωστή κατανόηση του προβλήματος (ζημιάς), όσο και για τη μέθοδο και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάστασή του.Είναι βεβαίως πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε έγκαιρα το πρόβλημα και να κατανοήσουμε την ανάγκη για επισκευή ή συντήρηση, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε σε σωστό χρόνο τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή του χρησιμοποιώντας κάθε φορά τα κατάλληλα υλικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε τη διατήρηση της καλής κατάστασης και εμπορικής αξίας του κτιρίου, την ασφάλεια και άνεση των ενοίκων του, ενώ αποφεύγουμε δαπάνες για αποκατάσταση μεγαλύτερων ζημιών που διαφορετικά θα προέκυπταν.

Ενότητες