Πόσες και ποιες είναι οι στρώσεις του σοβατίσματος;  - Κεντρική Εικόνα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

VIEWS

1220

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μέσος όρος 0/5
Βαθμολογία: 
Καθόλου ψήφοι ακόμη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

Τα στάδια του σοβατίσματος είναι τα ακόλουθα:

Πρώτο Στάδιο

 ‘Πεταχτό’ ή ‘λάσπωμα’

Εφαρμόζεται με μυστρί ή με μηχανή σοβατίσματος απευθείας πάνω στην επιφάνεια που πρόκειται να σοβατισθεί με την προϋπόθεση ότι αυτή (η επιφάνεια) έχει καθαρισθεί επιμελώς και έχει την κατάλληλη πρόσφυση. Αν η πρόσφυση δεν είναι ικανοποιητική (π.χ. εφαρμογή σοβά σε επιφάνεια από ξύλο, μέταλλο, πολυστερίνη (φελιζόλ), ή άλλο υλικό, τότε δημιουργούμε την κατάλληλη γέφυρα πρόσφυσης με εφαρμογή ειδικού (χαλαζιακού) ασταριού στο υπόστρωμα πριν την εφαρμογή του σοβά. Το υλικό που χρησιμοποιούμε για το πεταχτό είναι συνήθως το ίδιο με αυτό της βασικής στρώσης αλλά αραιωμένο με περισσότερο νερό από αυτή ώστε να είναι εργάσιμο για τη χρήση που το θέλουμε. Η προσθήκη βελτιωτικού γαλακτώματος στο υλικό σοβατίσματος βελτιώνει την πρόσφυση του υλικού και σειρά άλλων ιδιοτήτων του (αντοχή, υδαταπωθητικότητα, ελαστικότητα, κ.ά.).

Δεύτερο Στάδιο

 ‘Σοβάς βασικής στρώσης’

Εφαρμόζουμε το σοβά πάνω στη στρώση του πεταχτού, παραδοσιακά με το χέρι, ή με μηχανή σοβατίσματος. Αλφαδιάζουμε την επιφάνεια με χρήση πηχών και αφήνουμε αρκετό χρόνο ώστε να ‘τραβήξει’. Στη συνέχεια τρίβουμε με σφουγγάρι ελαφρά βρεγμένο, ή με τριβίδι. Αναμένουμε ώστε η επιφάνεια να ξηρανθεί όσο είναι απαραίτητο (περίπου 7 ημέρες ανά εκατοστό πάχους σοβά ανάλογα και με τις συνθήκες περιβάλλοντος που επικρατούν στο σημείο της εφαρμογής (θερμοκρασία και υγρασία) και στη συνέχεια είμαστε έτοιμοι για την εφαρμογή του σοβά τελικής στρώσης. Σε αρκετά σημεία της εφαρμογής, όπως σε σημεία επαφής διαφορετικών υλικών (π.χ. τσιμεντοκολόνων και τούβλινης τοιχοποιίας), σε γωνίες πορτών και παραθύρων, κ.ά.) αλλά και γενικότερα αν θέλουμε να ενισχύσουμε την εφαρμογή και να αυξήσουμε παράλληλα την ελαστικότητά της, ‘οπλίζουμε’ τη βασική στρώση με τη χρήση αλκαλίμαχου υαλοπλέγματος. Ειδικότερα, σε εργοταξιακά χαρμάνια μας δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουμε στην περεταίρω ενίσχυσή τους με χρήση ειδικών βελτιωτικών γαλακτωμάτων σε υγρή μορφή η σε μορφή πούδρας.  Η εφαρμογή του σοβά σε ακραίες θερμοκρασίες (μικρότερες των 5ΟC ή σε μεγαλύτερες των 35ΟC) θα πρέπει να αποφεύγεται.

Τρίτο Στάδιο

 ‘Σοβάς τελικής στρώσης’

Αποτελεί το τελικό στάδιο σοβατίσματος, το φινίρισμα της επιφάνειας πριν τη βαφή ή το σπατουλάρισμα και τη βαφή (σε κάποιες εσωτερικές επιφάνειες). Μπορεί να είναι τσιμεντοειδής (ο πλέον κοινός τύπος) ή άλλης σύστασης (ακρυλικός, σιλικονούχος, κ.ά.). Οι τσιμεντοειδείς σοβάδες είναι υλικά χαμηλής διαμέτρου κόκκου αδρανών (κοκομετρίας), αφού ως σκοπό έχουν τη δημιουργία λεπτής στρώσης λείας επιφάνειας (φινιρίσματος).

Η καλή του εικόνα και κατάσταση είναι πολύ σημαντική τόσο για αισθητικούς λόγους (εικόνα και αισθητική της τοιχοποιίας) όσο και για λόγους ουσιαστικής προστασίας της τοιχοποιίας. Στη διάθεσή μας υπάρχουν καινοτόμοι σοβάδες τελικής στρώσης με ιδιότητες (ελαστικότητα, διαπνοή, υδαταπωθητικότητα, κ.ά.) και μηχανικές αντοχές που τους κάνουν ιδανική επιλογή για την ικανή και μακρόχρονη σε διάρκεια, χωρίς προβλήματα. 

Σχόλια

Εγραφείτε ώστε να αφήσετε το σχόλιο σας.