Τι πρέπει να γνωρίζω για τα επιχρίσματα (σοβάδες);  - Κεντρική Εικόνα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

VIEWS

1018

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μέσος όρος 0/5
Βαθμολογία: 
Καθόλου ψήφοι ακόμη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

Μιλώντας για σοβάτισμα αναφερόμαστε στην επικάλυψη μιας τοιχοποιίας ή οροφής, σε μία ή περισσότερες στρώσεις (διαφορετικού συνήθως πάχους ανάλογα με το στάδιο επίχρισης) νωπού κονιάματος (σοβά). Μετά την απόκτηση των πλήρων μηχανικών αντοχών του (την στερεοποίησή του), το επίχρισμα προστατεύει  την τοιχοποιία από φθορές και αλλοιώσεις, που προκαλούνται από την άμεση επαφή της με το περιβάλλον. Παράλληλα, αποδίδει το ζητούμενο αισθητικό αποτέλεσμα που ολοκληρώνεται με τη διαδικασία της βαφής.

Τα κονιάματα που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία επιχρισμάτων εντάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτή των βιομηχανικών (τυποποιημένων) και αυτή των εργοταξιακών (η εφαρμογή τους γίνεται είτε με μηχανικά μέσα (πρέσα) είτε με το χέρι).

Η χρήση της μιας ή της άλλης κατηγορίας παρουσιάζει σειρά πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, η παρούσα τάση ωστόσο είναι προς την υιοθέτηση των τυποποιημένων κονιαμάτων καθώς μεταξύ άλλων πλεονεκτούν:

  • Στη διατήρηση σταθερής πιστοποιημένης ποιότητας του υλικού ανεξαρτήτως ποσότητας που παρασκευάζεται και του χρόνου που αυτή παρασκευάζεται.
  • Στην κατά τεκμήριο ανώτερη ποιότητα του υλικού σε σχέση με τα εργοταξιακά κονιάματα λόγω και των βελτιωτικών πρόσθετων που συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεσή του.
  • Στην αποφυγή λαθών στις σωστές αναλογίες επιμέρους συστατικών κατά την ανάμιξη.
  • Στην ευκολία μεταφοράς και αποθήκευσής του στο χώρο του εργοταξίου.
  • Στην αποφυγή ενόχλησης – ρύπανσης σε παρακείμενα στην οικοδομή κτίσματα.

Σε περιπτώσεις πολλαπλών επιστρώσεων θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε επόμενη στρώση θα πρέπει να είναι ασθενέστερη από την προηγούμενη, περισσότερο ελαστική και με πάχος κόκκου αδρανών μικρότερο από την προηγούμενη. Κάθε επόμενη στρώση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε επαρκώς νωπή προηγούμενη στρώση ώστε να επιτυγχάνεται η αύξηση της πρόσφυσης (στρώσης σε στρώση) και να αποφεύγεται η αφυδάτωση της άνω στρώσης.

Μετά την αποπεράτωση των τοιχοποιιών και αφού προβούμε σε σειρά από εργασίες που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες τοποθέτησης υδραυλικών δικτύων, δικτύων φυσικού αερίου, κασωμάτων και κουφωμάτων, προχωρούμε - τότε και μόνο - στην επίχριση των επιφανειών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνει μετά από παρέλευση μερικών ημερών, ώστε να έχουμε σταθεροποίηση των όποιων παραμορφώσεων δημιουργηθούν εξαιτίας συστολής που προκαλείται από την ξήρανση του κονιάματος των αρμών σύνδεσης των τούβλων. Οι επιφάνειες εφαρμογής θα πρέπει επίσης να είναι καθαρές, να έχουν απομακρυνθεί σαθρά σημεία, λάδια ξυλότυπων, προεξέχοντα ξύλα, σίδερα, κ.ά.

Κατά την παρασκευή εργοταξιακών κονιαμάτων επίχρισης θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα επιμέρους υλικά που χρησιμοποιούνται να έχουν όλα τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας και επιπλέον να πληρούν τις προδιαγραφές του έργου.  Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα τελικά παρασκευάσματα (χαρμάνια) να είναι κατά το δυνατόν σταθερά όσον αφορά τον τρόπο παρασκευής τους και βέβαια τις μηχανικές και άλλες ιδιότητες τους.

Τα βιομηχανικά τυποποιημένα κονιάματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή επιχρισμάτων φέρουν κατάλληλες πιστοποιήσεις και η επιλογή τους γίνεται στη βάση αυτών και μόνο των πιστοποιήσεων, ώστε να πληρούνται οι εκάστοτε προδιαγραφές του έργου. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών όσον αφορά στην ειδική τους χρήση, στις μηχανικές τους αντοχές, στους τρόπους και ευκολία εφαρμογής τους, στην ελαστικότητά τους, στην υδαταπωθητικότητα και διαπνοή τους, κ.ά.

Στα επιχρίσματα συμπεριλαμβάνονται και οι στόκοι εξομάλυνσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, υλικά, βαφόμενα ή μη, με τα οποία επιτυγχάνονται τελικές επιφάνειες (φινιρίσματα) υψηλής αισθητικής προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του χώρου. Η εφαρμογή τους δημιουργεί το επιθυμητό υπόστρωμα για τη βαφή της επιφάνειας.

Σχόλια

Εγραφείτε ώστε να αφήσετε το σχόλιο σας.