Πως επισκευάζω τρύπες, ρωγμές, σκασίματα ή αποσαθρώσεις σε επιφάνειες από σοβά; Τι πρέπει να γνωρίζω ώστε στην κάθε περίπτωση να επιλέγω τη σωστή μέθοδο και τα κατάλληλα υλικά για να έχω το καλύτερο αποτέλεσμα που να έχει διάρκεια στο χρόνο; - Κεντρική Εικόνα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

VIEWS

69302

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μέσος όρος 0/5
Βαθμολογία: 
Καθόλου ψήφοι ακόμη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

Είτε λόγω κακοτεχνιών και χρήσης μη κατάλληλων υλικών, είτε λόγω της φθοράς του χρόνου, είτε λόγω και των δύο αυτών παραγόντων, οι σοβατισμένες επιφάνειες παρουσιάζουν, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, φθορές και ζημιές οι οποίες χρήζουν επισκευής και αποκατάστασης.

Πριν ξεκινήσουμε τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε κάποια πράγματα που θα είναι πολύ χρήσιμα για την επιτυχία των ενεργειών αποκατάστασης & επισκευής.

  1. Φροντίζουμε ώστε σε κάθε στάδιο της εφαρμογής – με έμφαση στο αρχικό της στάδιο – ώστε το υπόστρωμα να είναι σταθερό, καθαρό και με την απαιτούμενη πρόσφυση. Τι κάνουμε γι αυτό; Απομακρύνουμε όλα τα σαθρά σημεία από την επιφάνεια (με ξύστρα, σπάτουλα, σκεπάρνι, τριβείο, ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνουμε εφικτό και αποτελεσματικό). Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, ή άλλους ρύπους που υπάρχουν σε αυτή. Ασταρώνουμε την επιφάνεια για να την σταθεροποιήσουμε και να τις δώσουμε την κατάλληλη πρόσφυση. (Εναλλακτικά, διαβρέχουμε την επιφάνεια με νερό ή με διάλυμα νερού και οικοδομικού γαλακτώματος). Αν εφαρμόζουμε πολλαπλές στρώσεις υλικού θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή γίνεται ‘νωπώ εν νωπώ’.
  2. Αξιολογούμε το πρόβλημα που παρουσιάζει η επιφάνεια και επεμβαίνουμε είτε τοπικά είτε στο σύνολο της επιφάνειας ή μεγάλο μέρος της.
  3. Οι τριχοειδείς ρωγμές στην επιφάνεια αντιμετωπίζονται με βαφή της με ειδικά ελαστομερή χρώματα που τις καλύπτουν και δεν τις αφήνουν να επανεμφανισθούν.
  4. Οι μεγαλύτερες ρωγμές (αν αυτές δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό της τοιχοποιίας (κολόνες και τοιχία από σκυρόδεμα, κ.ά.) αντιμετωπίζονται με ειδικά εύκαμπτα επισκευαστικά τσιμεντοκονιάματα τα οποία διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς το πάχος ανά στρώση στο οποίο εφαρμόζονται και επιλέγονται άρα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε.
  5. Σε περίπτωση που η ρηγμάτωση αφορά και επηρεάζει μέρος του φέροντα οργανισμού του κτιρίου τότε η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι δυνατόν να γίνει με εποξειδικές ρητίνες δύο συστατικών. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε εποξειδικά (πολύ σκληρό υλικό μετά την ωρίμανσή του), θα πρέπει προηγουμένως να εξετάσουμε τι είναι αυτό που έχει προκαλέσει τη ρωγμή, να εξαλείψουμε την αιτία και κατόπιν να προβούμε στην εφαρμογή γιατί διαφορετικά η ρηγμάτωση θα επαναληφθεί πλησίον της επισκευής της. Αν δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την αιτία ή δεν είμαστε σε θέση να την εξαλείψουμε, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε την πιθανότητα να χρησιμοποιήσουμε εύκαμπτα σφραγιστικά έναντι των εποξειδικών.
  6. Αν το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αφορά σπασμένες ή αποσαθρωμένες ακμές της επιφάνειας, κούτελα ή μετώπες μπαλκονιών, κ.ά., τότε αντιμετωπίζουμε επισκευαστικά το πρόβλημα με ειδικά ενισχυμένα ρητινούχα τσιμεντοκονιάματα που πιάνουν μεγάλο πάχος ανά στρώση εφαρμογής και είναι ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση, πριν την αποκατάσταση του προβλήματος θα πρέπει να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε την αιτία (μία ή περισσότερες), που το έχει προκαλέσει.
  7. Αν η ρηγμάτωση αφορά σημεία επαφής (κατά μήκος) της σοβατισμένης επιφάνειας με κουφώματα πορτών ή παραθύρων, τότε στη διάθεση μας βρίσκονται, τόσο ειδικά εύκαμπτα τσιμεντοειδή επισκευαστικά, όσο και ακρυλικά πολυμερή ή πολυουρεθανικά σφραγιστικά που παρέχουν απόλυτη σφράγιση των σημείων επαφής, εξαιρετικά αξιόπιστη και με διάρκεια στο χρόνο χωρίς προβλήματα.   
  8. Για λιγότερο απαιτητικές επισκευές που μπορούν να γίνουν γρήγορα και απλά, όπως π.χ. τρύπες από upat ή ρωγμές σε σοβά βάθους έως και 5mm έχουμε στη διάθεσή μας ελαφροβαρή επισκευαστικά ακρυλικής σύστασης και μηδενικής συρρίκνωσης που λύνουν άμεσα και αποτελεσματικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, το κυριότερο χωρίς να συρρικνώνονται μετά το στέγνωμά τους. Τέτοια υλικά είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και για κάλυψη τριχοειδών ρωγμών, εφαρμογή που φέρουν εις πέρας με επιτυχία με ένα απλό πέρασμα με σπάτουλα ή στοκαδόρο.   

Σχόλια

Εγραφείτε ώστε να αφήσετε το σχόλιο σας.