Επιλέξτε υποκατηγορία:
Hydrostop Antique
Ποζολανικός επισκευαστικός σοβάς με υδράσβεστο, χωρίς τσιμέντο
DS-256 FLEX VELVET
Λεπτόκοκκη εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους και δάπεδα
DS-254 IRON
Πατητή Τσιμεντοκονία με βάση τη σμυριδόπετρα
Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Eποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών για Πατητή Τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Eποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών για Πατητή Τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Aστάρι πρόσφυσης σιλικονούχων σοβάδων
Aστάρι πρόσφυσης σιλικονούχων σοβάδων
Σιλικονούχος αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης σε μορφή πάστας
Σιλικονούχος αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης σε μορφή πάστας
Υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων με άνοιγμα καρέ 10x10mm
Υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων με άνοιγμα καρέ 10x10mm
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Επισκευαστικό πολυμερικό ινοπλισμένο κονίαμα για πάχος έως 6cm ανά στρώση
Επισκευαστικό πολυμερικό ινοπλισμένο κονίαμα για πάχος έως 6cm ανά στρώση
Eπισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για πάχος 2-20 mm / στρώση
Eπισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για πάχος 2-20 mm / στρώση  
Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη
Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη
Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά & μπετόν
Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά & μπετόν
Μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης
Μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης
Εύκαμπτος υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς 24 αποχρώσεων – Γραφιάτο
Εύκαμπτος υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς 24 αποχρώσεων – Γραφιάτο  
Εύκαμπτος υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς 24 αποχρώσεων - Λείος
Εύκαμπτος υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς 24 αποχρώσεων - Λείος  

Σελίδες