Βελτιωτική πολυμερική ρητίνη σε μορφή πούδρας

Βελτιωτική πολυμερική ρητίνη σε μορφή πούδρας

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Εφαρμογές

ΩΣ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΜΑΖΑΣ
Το DUROSTICK RESIN POWDER προστίθεται:
Α) Στο τσιμέντο σε ποσότητα 500 gr έως 1000 gr ανά 25 kg, ανάλογα με το βαθμό αντοχής που απαιτεί η εφαρμογή.
Β) Στα τυποποιημένα έτοιμα κονιάματα προστίθεται για βελτίωση των ιδιοτήτων τους σε ποσότητα 250 gr έως 1000 gr ανά 25 kg προϊόντος, ανάλογα την επιθυμητή βελτίωση.• Σε επισκευές μπετόν: Παρασκευή κονιαμάτων από άμμο ποταμίσια , θαλάσσης ή λατομείου ή ειδικών τυποποιημένων λεπτών ή μη κονιαμάτων, για κάθε περίπτωση  (1 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).• Σε νέους σοβάδες ή σε παλιούς προς επισκευή:Βελτιώνει τις ιδιότητες τόσο των παραδοσιακών όσο και των τυποποιημένων σοβάδων (500 gr έως 1000 gr RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου, 250 gr ανά 25 kg τυποποιημένου προϊόντος) .• Απαραίτητο συμπλήρωμα στον «πεταχτό» σοβά:Εξασφαλίζει την πρόσφυση σε μονωτικά υλικά, π.χ. DOW, FIBRAN κ.λπ. (1 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου) • Σε συγκολλητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης:Βελτιώνει την πρόσφυση, την αντοχή, την ελαστικότητα και τη στεγανότητα (250 gr RESIN POWDER ανά 25 kg προϊόντος).• Σε αρμόστοκους και κόλλες πλακιδίων - μαρμάρων: Βελτιώνει τη στεγανότητά τους και αυξάνει την πρόσφυση και την ελαστικότητα  (250 gr RESIN POWDER ανά 25 kg προϊόντος).• Για συγκόλληση παλιού με νέο σκυρόδεμα ή κονίαμα:Βελτιώνει τις παχύρρευστες συνδετικές στρώσεις (2 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).• Ισχυρά δάπεδα: μείωση του πάχους της τσιμεντοκονίας όπου απαιτείται με προσθήκη (2 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).• Ισχυρές τσιμεντοκονίες και λάσπες κτισίματος: Η προσθήκη 1 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου αυξάνει τις μηχανικές αντοχές τόσο στη μάζα όσο και στην επιφάνεια.• Σε λάσπη κτισίματος: Δημιουργεί ελαστικό δέσιμο μεταξύ των κόκκων του κονιάματος, αποτρέποντας τη δημιουργία ρηγματώσεων (εικ. 2)(cracking) από δονήσεις σκαπτικών μηχανημάτων εργαζόμενων σε γειτονικούς χώρους ή από ελαφρές σεισμικές δονήσεις (500 gr έως 1000 gr RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).• Σε επαλειφόμενα στεγανωτικά τσιμεντοκονιάματα:Αυξάνει την ελαστικότητα και τις μηχανικές αντοχές (250 gr RESIN POWDER ανά 25 kg προϊόντος).
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ
• Ως προεπάλειψη δαπέδων: Αποτρέπει το σκόνισμα και δημιουργεί αντιτριβικές ιδιότητες, ψεκάζοντας στο νωπό σκυρόδεμα (1 kg RESIN POWDER ανά 2 lt νερού).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ
• Για επιφανειακή σταθεροποίηση σαθρών επιφανειών από σοβά ή μπετόν: ψεκάζοντας ή επιστρώνοντας (1 kg RESIN POWDER ανά 2 lt νερού).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΑΣΤΑΡΙ
• για την πρόσφυση μεταξύ εξηλασμένης πολυστερίνης και γυψοσοβάδων (1 kg RESIN POWDER ανά 2 lt νερού).

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

VIEWS

77

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μέσος όρος 0/5
Βαθμολογία: 
Καθόλου ψήφοι ακόμη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ